Κανόνες Βιβλιοθήκης

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Βιβλία μπορούν να δανειστούν μέλη είτε φίλοι του Συλλόγου.

Κάθε μέλος ή φίλος του Συλλόγου είναι απαραίτητο να δημιουργεί τη δική του

καρτέλα μέλους βιβλιοθήκης πριν προβεί σε οποιδήποτε δανεισμό.

Απευθυνθείται στους υπεύθυνους του τμήματος.

Οι ώρες λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης του Συλλόγου είναι:

  • Δευτέρα      20:15-21:15
  • Τετάρτη      19:30-21:30 
  • Παρασκευή  19:30-21:30 
  • Κυριακή       20:30-21:30

Τα  μέλη η φίλοι που εχουν προβεί σε δημιουργία καρτέλα μελους μπορούν έπειτα να δανειστούν οποιδήποτε βιβλίο της αρεσκείας τους. Ο μέγιστος αριθμός βιβλίων είναι 5 (πέντε).

Έχουν δε την υποχρέωση και την ευθύνη να επιστρέψουν το βιβλίο στην αναγραφόμενη ημερομηνία καθώς και να σέβονται την περιουσία του Συλλόγου.

 

                                   Υπεύθυνοι Βιβλιοθήκης:

                                       Καλεμκερίδου Mίνα

                                        

                                                          Εδώ θα βρείτε τα βιβλία της βιβλιοθήκης μας.